မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲများသမိုင်း (၆)

၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ

အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မှီ နောက်ခံ အခြေအနေ

၂၀၁၄ စက်တင်ဘာလ (၃၀)ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံရးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ ကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကို လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇွန်လ(၁၇) ရက်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကို လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ ကို လည်းကောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ ကိုလည်းကောင်း ပြဌာန်းခဲ့သည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပြီလ (၃) ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ကို ပုဂ္ဂိုလ် (၈) ဦးဖြင့် ထပ်မံတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိူင်လ(၁၄) ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေ ကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ  ကိုပြဌာန်းခဲ့သည်။

၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးချိန်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီအချိန်ထိ ကော်မရှင်သို့ လျှောက်ထားခဲ့သော နိုင်ငံရေးပါတီ (၄၈) ပါတီကို မှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားသော နိုင်ငံရေးပါတီ(၆) ပါတီ သည် အမည်ပြောင်းလဲအသုံးပြုခွင့်ပြုရန် တင်ပြလာမှုများ ရှိသဖြင့် ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့်နေ့မတိုင်မီအထိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုထားသည့် ပါတီစုစုပေါင်းမှာ (၉၂) ပါတီဖြစ်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီနှင့် ရခိုင် ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ တို့သည် ၎င်းတို့၏ ပါတီအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကို ဖျက်သိမ်း၍ ပူးပေါင်းပြီး ရခိုင်အမျိုးသားပါတီအမည်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ခဲ့သဖြင့် မှတ်ပုံတင်ထားပြီးသော နိုင်ငံရေး ပါတီ စုစုပေါင်းမှာ (၉၁) ပါတီ ဖြစ်သည်။

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် အခြေအနေမရှိသည့်နယ်မြေများ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်၊ မြို့နယ်တစ်ခုလုံးအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပပြူလုပ်နိုင်သည့် အခြေအနေမရှိသည့် မြို့နယ် (၇) မြို့နယ်မှာ ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်းရှိ ပန်ဆန်း(ပန်ခမ်း)၊ နားဖန်း၊ ပန်ဝိုင်၊ မိုင်းမော၊ မိုင်းရှူး၊ ကျေးသီး နှင့် မိုင်းလား တို့ဖြစ်သည်။

၂၀၁၅  ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခြင်း

၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့ တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အတွက်   မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးရေ (၃၄,၂၉၅,၃၃၄) ဦး ရှိသည့်အနက် (၂၃,၉၁၁,၇၈၄)ဦး လာရောက်မဲပေးသဖြင့် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးရေ အားလုံး၏ (၆၉.၇၂) ရာခိုင်နှုန်း၊ အမျိုးသား လွှတ်တော် အတွက်   မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးရေ (၃၄,၂၉၅,၃၃၄))ဦး ရှိသည့်အနက် (၂၃,၉၄၆,၇၀၉) ဦး လာရောက်မဲပေးသဖြင့် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးရေ အားလုံး၏ (၆၉.၈၂) ရာခိုင်နှုန်း၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် (သို့မဟုတ်)ပြည်နယ် လွှတ်တော် အတွက်   မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးရေ (၃၈,၀၂၀,၂၉၇)ဦး ရှိသည့်အနက် (၂၆,၃၆၈,၂၀၇) ဦး လာရောက်မဲပေးသဖြင့် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးရေ အားလုံး၏ (၆၉.၃၅) ရာခိုင်နှုန်း  ရှိခဲ့သည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် မဲဆန္ဒနယ် (၁၄၉) နယ် နှင့် အထက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော နိုင်ငံရေးပါတီများ

စဉ် ပါတီကမည် ပြည်သူ  လွှတ်တော် အမျိုးသား လွှတ်တော် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် လွှတ်တော် တိုင်းရင်သားလူမျိုး ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ၁၆၃ ၃၁၆ ၆၁၅ ၂၉ ၁၁၂၃
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ၁၆၄ ၃၁၆ ၆၁၃ ၂၉ ၁၁၂၂
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးပါတီ ၉၈ ၂၀၆ ၄၄၁ ၁၂ ၇၅၇
အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ ၆၁ ၁၃၃ ၁၅၆ ၃၅၃
မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ ၃၁ ၈၈ ၁၆၄ ၂၈၆
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ ၃၈ ၈၉ ၁၃၅ ၂၆၅
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ၁၉ ၅၆ ၁၁၅ ၁၉၈
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် ၁၄ ၄၅ ၈၈ ၁၄၉

ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် သတ်မှတ်ထားသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် (၃၃၀) နယ် ရှိသည့်အနက်  မဲဆန္ဒနယ် (၃၂၃) နယ် တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် သတ်မှတ်ထားသည့် အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် (၁၆၈) နယ် တွင် မဲဆန္ဒနယ် အားလုံး၌ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် သတ်မှတ်ထားသည့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် လွှတ်တော် (တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအပါအဝင်) မဲဆန္ဒနယ် (၆၇၃) နယ် ရှိသည့်အနက် မဲဆန္ဒနယ် (၆၅၉) နယ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။

ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် များ၌ နိုင်ငံရေးပါတီများ ကိုယ်စားပြု လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၁၆၄၃) ဦး၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၉၀) ဦး စုစုပေါင်း (၁၇၃၃)ဦး၊ အမျိုးသား လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် များ၌  နိုင်ငံရေးပါတီများ ကိုယ်စားပြု လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၈၄၄) ဦး၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၄၂) ဦး စုစုပေါင်း (၈၈၆)ဦး၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်(သို့မဟုတ်)ပြည်နယ် လွှတ်တော် (တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အပါအဝင်) မဲဆန္ဒနယ် များ၌  နိုင်ငံရေးပါတီများ ကိုယ်စားပြု လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၃၂၄၁) ဦး၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် လောင်း (၁၇၈) ဦး စုစုပေါင်း (၃၄၁၉)ဦး အသီးသီး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အရွေးခံခဲ့ကြသည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် နိုင်ငံရေးပါတီ (၉၁) ပါတီ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ နိုင်ငံရေးပါတီ (၂၂) ပါတီ မှ ကိုယ်စားလှယ် (၁၁၄၅) ဦး နှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ် (၅)ဦး စုစုပေါင်း ကိုယ်စားလှယ် (၁၁၅၀)ဦး ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရပြီး သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော် အသီးသီး၏ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော် အလိုက် နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ရွေးကောက်ခံရမှု အခြေအနေမှာ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ဇယားအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

စဉ် ပါတီကမည် ပြည်သူ  လွှတ်တော် အမျိုးသား လွှတ်တော် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် လွှတ်တော် တိုင်းရင်သားလူမျိုး ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်ပါတီ ၂၅၅ ၁၃၅ ၄၇၅ ၂၁ ၈၈၆
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ၃၀ ၁၁ ၇၄ ၁၁၇
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ၁၂ ၁၀ ၂၂ ၄၅
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်ပါတီ ၁၂ ၂၅ ၄၀
တအောင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ ၁၂
ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (PNO)ပါတီ ၁၀
ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်ပါတီ
လီဆူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (ဒူးလေးပါတီ)
ကချင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီပါတီ
၁၀ ဝ’ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
၁၁ ကိုးကန့်ဒီမိုကရေစီနှင့်ညီညွှတ်ရေးပါတီ
၁၂ မွန်အမျိုးသားပါတီ
၁၃ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးပါတီ
၁၄ လားဟူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
၁၅ တိုင်းလိုင် (ရှမ်းနီ) အမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (T.N.D.P)
၁၆ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ)
၁၇ ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ
၁၈ ‘ဝ’အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
၁၉ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
၂၀ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
၂၁ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီပါတီ ကချင်ပြည်နယ် (စဒက)
၂၂ အာခါအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
၂၃ တစ်သီးပုဂ္ဂလ
စုစုပေါင်း ၃၂၃ ၁၆၈ ၆၃၀ ၂၉ ၁၁၅၀

၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကဲ့သို့ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးတည်းသာ ရှိသဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပတော့ဘဲ  ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် အဆိုပြုတင်သွင်းသူ ကိုသာလျှင် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အတည်ပြု ကြေငြာခြင်းမျိုး မတွေ့ရှိရပါ။

၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် လွှတ်တော်  ကိုယ်စားလှယ်များ (တိုင်းရင်းသားလူမျိုး) များအဖြစ်  ကချင်ပြည်နယ် တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်ပါတီ မှ ဗမာ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်၊ ရှမ်း တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်၊ ရဝမ် တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်နှင့် လီဆူး တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ် များကို  လည်းကောင်း၊ ကယားပြည်နယ် တွင် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ဗမာ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ် ကို လည်းကောင်း၊ ကရင်ပြည်နယ် တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်ပါတီ မှ ဗမာ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်၊  မွန် တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်၊ ပအိုဝ်း တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်တို့ကို လည်းကောင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တွင်တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ) အမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီမှ ရှမ်း တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်းကောင်း၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချူပ်ပါတီမှ ချင်း တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်းကောင်း၊ တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်ပါတီမှ ကရင် တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ် ကိုလည်းကောင်း၊ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်ပါတီမှ ကရင်တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ် ကိုလည်းကောင်း၊ မကွေး တိုင်းဒေသကြီးတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်ပါတီမှ ချင်း တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်းကောင်း၊ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချူပ်ပါတီမှ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ် ကိုလည်းကောင်း၊ မွန်ပြည်နယ်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချူပ်ပါတီမှ ဗမာ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်၊ ပအိုဝ်း တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်၊ ကရင် တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များကို လည်းကောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်  အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်ပါတီမှ ချင်း တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ် ကိုလည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်ပါတီမှ  ကရင် တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ် ကိုလည်းကောင်း၊ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီမှ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ် ကိုလည်းကောင်း ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ဗမာ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ် ကိုလည်းကောင်း၊ ကချင် တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကိုလည်းကောင်း၊ လီဆူအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီမှ  လီဆူ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ် ကိုလည်းကောင်း၊ လားဟူအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီမှ လားဟူ တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ် ကိုလည်းကောင်း၊ အာခါ အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီမှ  ကော်(အခါ) တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ် ကိုလည်းကောင်း၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်ပါတီမှ အင်းသား တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်နှင့် ကယန်း(ပဒေါင်)တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်းကောင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်ပါတီမှ ကရင် တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်နှင့် ရခိုင် တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ် တို့ကို လည်းကောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် လွှတ်တော် အသီးသီးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသား လူမျိုး ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခဲ့ကြသည်။

ရွေးကောက်ပွဲ နောက်ပိုင်း အခြေအနေများ                     

၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုအရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခဲ့သော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမျိုးသားလွှတ်တော် များကိုခေါ်ယူခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက  ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ (ဦးဝင်းမြင့်) နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုဥက္ကဌ(ဦးတီခွန်မြတ်) တို့ကို တို့ကိုလည်းကောင်း၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဌ (ဦးမန်းဝင်းခိုင်သန်း) နှင့် အမျိုးသား လွှတ်တော် ဒုဥက္ကဌ (ဦးအေးသာအောင်) တို့ကိုလည်းကောင်း ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မတ်လ(၁၅)ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များမှ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မတအဖြစ် ဦးထင်ကျော်ကို မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဒုသမ္မတ(၁) မှာ ဦးမြင့်ဆွေဖြစ်ပြီး  ဒုသမ္မတ(၂)မှာ ဦးဟင်နရီဗန်တီးယူ  ဖြစ်သည်။  ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မတ်လ(၃၀)ရက်နေ့တွင် ဦီးထင်ကျော် သည် ၁၉၆၂ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ပထမဆုံးသော အရပ်သား သမ္မတအဖြစ် နိုင်ငံတော် သမ္မတ တာဝန်ကို စတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။

၂၀၁၆ခုနှစ်၊ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၆)ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး  ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်စာရင်းကို ဥပဒေနှင့်အညီ တင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သူ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား အရည်အချင်းပျက်ယွင်းသူများအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေငြာခဲ့သည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း(၄၀)ဦး၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း(၂၃)ဦး၊ တိုင်းဒေသကြီး(သို့မဟုတ်)ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအပါအဝင်) (၉၇)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၁၆၀)ဦး တို့ကို အရည်အချင်း ပျက်ယွင်းသူများအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေငြာခဲ့သည်။