မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲများသမိုင်း (၇)

၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ

၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့ တွင် ကျင်းပသည်။

ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မှီ နောက်ခံ အခြေအနေ

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ(၁၈)ရက်နေ့တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ  ကို လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ ကိုလည်းကောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး  (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ  ကိုလည်းကောင်း၊ ပြဌာန်းခဲ့သည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လ(၈)ရက်နေ့တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို စတုတ္ထအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ  ကိုလည်းကောင်း၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို စတုတ္ထအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ ကိုလည်းကောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး(သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို စတုတ္ထအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ  ကိုလည်းကောင်း၊ ပြဌာန်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈) ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကို ပြဌာန်းခဲ့သည်။

နိူင်ငံတော် သမ္မတသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ-၃၉၈(က)၊ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ ဥပဒေ ပုဒ်မ-၉(င) နှင့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေ ပုဒ်မ-၃ တို့ပါပြဌာန်းချက်များ အရ နိူင်ငံတော် သမ္မတရုံး၏ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ(၃၀) ရက်စွဲပါ ကြေငြာချက် အမှတ် (၄/၂၀၁၆)ဖြင့် ဥက္ကဌ ဦးလှသိန်း အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင်(၅)ဦး ပါဝင်သည့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချူပ် ဦးတင်ထွန်း တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့သည်။

အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၇)ရက်နေ့တွင် ကြေငြာချက် (၂၃/၂၀၁၆) ဖြင့်  ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ  ကျင်းပမည့် နေ့ရက် နှင့်  လစ်လပ် မဲဆန္ဒနယ် (၁၉) နယ် ကို ကြေငြာခဲ့သည်။

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ ကြေငြာခဲ့သော လစ်လပ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် (၉) နယ်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် (မုံရွာ)၊ မွန်ပြည်နယ်တွင်(ချောင်းဆုံ)၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်(အမ်း)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် (လိူင်သာယာ၊ ကော့မှူး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အေ့ရှပိုင်း))၊ ရှမ်းပြည်နယ်တွင်(ကျေးသီး၊မိုင်းရှူး)၊ တို့ဖြစ်ကြသည်။ လစ်လပ် အမျိုးသား လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် (၃) နယ်မှာ- ချင်းပြည်နယ်အမျိုးသား လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် (၃)၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသား လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် (၄)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသား လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် (၆)၊ တို့ဖြစ်ကြသည်။ လစ်လပ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်(၇)နယ်မှာ-ကယားပြည်နယ်တွင် (ဖရူဆို(၁)၊ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် (ကျိူင်းတုံ(၂)၊ ကျေးသီး(၁)၊ (၂)၊ ညောင်ရွှေ(၁)၊ မိုင်းရှူး(၁)၊ (၂)) တို့ဖြစ်ကြသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ တွင် နိုင်ငံရေးပါတီ(၂၄)ပါတီ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ  ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်(၉) နယ်အတွက် နိုင်ငံရေးပါတီ ကိုယ်စားပြု ကိုယ်စားလှယ်လောင်း(၄၃)ဦး၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း(၆)ဦး၊ စုစုပေါင်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၄၉)ဦး၊ အမျိုးသား လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် (၃)နယ် အတွက် နိုင်ငံရေးပါတီ ကိုယ်စားပြု ကိုယ်စားလှယ်လောင်း(၁၄)ဦး၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၁)ဦး၊ စုစုပေါင်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၁၅)ဦး၊ ပြည်နယ် လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် (၇)နယ် အတွက် နိုင်ငံရေးပါတီ ကိုယ်စားပြု ကိုယ်စားလှယ်လောင်း(၃၀)ဦး အသီးသီး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် ရွေးကောက်ခံ ခဲ့ကြသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အတွက်   မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးရေ (၁,၂၁၂,၄၁၈)ဦး ရှိသည့်အနက် (၄၃၂,၉၈၈)ဦး လာရောက်မဲပေးသဖြင့် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးရေ အားလုံး၏ (၃၅.၇၁) ရာခိုင်နှုန်း၊ အမျိုးသား လွှတ်တော် အတွက်   မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးရေ (၆၉၁,၉၆၅))ဦး ရှိသည့်အနက် (၂၄၃,၅၉၀)ဦး လာရောက်မဲပေးသဖြင့် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးရေ အားလုံး၏ (၃၅.၂၀) ရာခိုင်နှုန်း၊ ပြည်နယ် လွှတ်တော် အတွက်   မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးရေ (၂၂၅,၈၂၆)ဦး ရှိသည့်အနက် (၁၁၃,၂၀၇)ဦး လာရောက် မဲပေးသဖြင့် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးရေ အားလုံး၏ (၅၀.၁၃) ရာခိုင်နှုန်း  ရှိခဲ့သည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ တွင် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော် အလိုက် နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ရွေးကောက်ခံရမှု အခြေအနေမှာ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် ဇယားအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

စဉ် ပါတီကမည် ပြည်သူ  လွှတ်တော် အမျိုးသား လွှတ်တော်  ပြည်နယ် လွှတ်တော် စုစုပေါင်း
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချူင်ပါတီ ၅ နယ် ၃ နယ် ၁ နယ် ၉ နယ်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ၁ နယ် ၁ နယ် ၂ နယ်
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် ၂ နယ် ၄ နယ် ၆ နယ်
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ၁ နယ် ၁ နယ်
လူမျိုးပေါင်းစုံဒီမိုကရေစီပါတီ (ကယားပြည်နယ်) ၁ နယ် ၁ နယ်
စုစုပေါင်း ၉ နယ် ၃ နယ် ၇ နယ်   ၁၉ နယ်

လစ်လပ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် (၉) နယ် အနက် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ မှ ကိုယ်စားလှယ် အား မွန်ပြည်နယ် (ချောင်းဆုံ) မဲဆန္ဒနယ် တွင်လည်းကောင်း၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်မှ ကိုယ်စားလှယ်များအား ရှမ်းပြည်နယ်( ကျေးသီး နှင့် မိုင်းရှူး) မဲဆန္ဒနယ်များ တွင်လည်းကောင်း၊ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်အား ရခိုင်ပြည်နယ် (အမ်း) မဲဆန္ဒနယ် တွင်လည်းကောင်း ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ကြသည်။ ကျန် မဲဆန္ဒနယ်များတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချူင်ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်များအား ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ကြသည်။ လစ်လပ် အမျိုးသား လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် (၃) နယ်စလုံးတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချူပ်မှ ကိုယ်စားလှယ်များအား ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ကြသည်။ လစ်လပ်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်(၇)နယ် အနက် ရှမ်းပြည်နယ် (ကျေးသီး(၁)၊ (၂)၊ မိုင်းရှူး(၁)၊ (၂)) မဲဆန္ဒနယ်များတွင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်မှ ကိုယ်စားလှယ်များအား လည်းကောင်း၊ ကျိူင်းတုံ(၂) မဲဆန္ဒနယ်တွင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်အား လည်းကောင်း၊ ညောင်ရွှေ(၁) မဲဆန္ဒနယ်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချူင်ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်အား လည်းကောင်း၊ ကယားပြည်နယ် တွင် (ဖရူဆို(၁) မဲဆန္ဒနယ်တွင် လူမျိုးပေါင်းစုံဒီမိုကရေစီပါတီ (ကယားပြည်နယ်)မှ ကိုယ်စားလှယ် အား လည်းကောင်း ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ကြသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ဇူလိူင်လ(၅)ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ကြေငြာမျက် (၁၆/၂၀၁၇) များအရ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်စာရင်းကို ဥပဒေနှင့်အညီ တင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သူများအား အရည်အချင်းပျက်ယွင်းသူများအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေငြာခဲ့ရာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၂)ဦးအား အရည်အချင်း ပျက်ယွင်းသူများဖြစ်ကြောင်းသတ်မှတ် ကြေငြာခဲ့သည်။