အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍ မှေးမှိန်လာခြင်းကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအား သက်ရောက်မှုများကို လေ့လာခြင်း(မုံရွာ၊ ယင်းမာပင်)