ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးနှင့် ကျွန်ုပ်၏ တော်လှန်ရေးအတွေ့အကြုံများ (သောမတ်စ်ထန်နိုး)