ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီသမိုင်း ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှု တစ်စေ့တစ်စောင်း (ခိုင်စိုးနိုင်အောင်)