ပင်လုံစိတ်ဓါတ်မှသည် စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့ (ခွန်မတ်ရ်ကိုဘန်)