စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှ စစ်ဘေး‌ရှောင် အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် စိန်ခေါ်မှုများအား လေ့လာခြင်း